Trang chủ       Giới thiệu nhà trường       THỜI KHÓA BIỂU       Album Nhà trường       Video - Clip       LIÊN HỆ       THƯ ĐIỆN TỬ
 
 

Thông báo trên trang chủ
Thông báo trên trang chủ

Thư ngỏ gửi các thế hệ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đă, đang công tác, học tập tại trường

Thông báo tin nhanh
 
Email của bạn:
 
Số lượt truy cập Website tranhungdaothanhxuan-hanoi.edu.vn
 
 
 
 
 
CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục / Văn bản của UBND - Sở GD&ĐT
(Lượt xem: 9792 - Cập nhật: 6/12/2013)

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-----------------------

Số: 10427 /SGD&ĐT-QLT

V/v: Thông báo phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học

2014-2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

     Hà Nội, ngày 03  tháng 11  năm 2013 

 

  

Kính gửi ông (bà) :  - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo;

                           - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

  - Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

 

            Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí là cán bộ quản lý của ngành bao gồm các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Sở GD&ĐT, lãnh đạo các phòng GD&ĐT và các đồng chí Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) trên toàn Thành phố về phương thức tuyển sinh mới vào lớp 10 THPT.

 Để có thông tin chính xác, giúp các trường chỉ đạo tốt công tác dạy và học cũng như ổn định tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 vẫn thực hiện phương thức “kết hợp thi tuyển với xét tuyển” như các năm học trước.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các ông (bà) Trưởng phòng GD&ĐT, Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm thông báo tới tất cả học sinh đang học lớp 9 năm học 2013-2014 được biết, đồng thời yêu cầu các trường THCS trên địa bàn tuyệt đối không được tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

 - Lưu VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

( Đã ký )

 

Đoàn Hoài Vĩnh

 

 

Các mục khác
  CV 5898/HD-SGD&ĐT Hướng dẫn Thực hiện Qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
  Qui định về quản lư dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội ( ban hành bởi QĐ22/2013/QĐ-UBND)
  Qui định về quản lư dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội ( ban hành bởi QĐ132/2007/QĐ-UBND)
  Công văn số 9725/SGD&ĐT-QLT ngày 15/12/2010 hướng dẫn về việc chuyển trường của học sinh THPT
1
2
3
 
 
 
   

 


 
THƯ VIỆN ẢNH
 
 
 
BÀI HÁT NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
LIÊN KẾT