Trang chủ       Giới thiệu nhà trường       THỜI KHÓA BIỂU       Album Nhà trường       Video - Clip       LIÊN HỆ       THƯ ĐIỆN TỬ
 
 

Thông báo trên trang chủ
Thông báo trên trang chủ

Thư ngỏ gửi các thế hệ Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đă, đang công tác, học tập tại trường

Thông báo tin nhanh
 
Email của bạn:
 
Số lượt truy cập Website tranhungdaothanhxuan-hanoi.edu.vn
 
 
 
 
 
CÁC CHUYÊN MỤC / Văn bản Giáo dục / Văn bản Nhà nước, Bộ GD&ĐT
(Lượt xem: 43946 - Cập nhật: 24/9/2015)

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

1. Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998  của Bộ Chính Trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ;

2. Kết luận 65-KL/TW ngày 04/02/2010 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

3. Hướng dẫn số 148-HD/BCĐTW ngày 22/4/2010  của Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

4. Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 02/6/2010 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ chính trị ( khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

5. Quyết định số 04/2000/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

6. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban chấp hành Trưng ương về việc tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;

7. Thông tư số 09/2009/TT-BGD-ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

              8. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

 

Các mục khác
  THÔNG TƯ 06/2019/TT-BGDĐT: Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
  BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 CÔNG BỐ NGÀY 07/5/2020
  Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học ḱ II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT
  Tăng cường giải pháp pḥng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy tắc ứng xử trong trường học
  Hướng dẫn danh sách máy tính bỏ túi được đem vào pḥng thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
  Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT QG...
  Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy, ...
  09 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, khóa XIV
  Bộ GD&ĐT thông tin về tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
  Về việc mở lớp cấp chứng chỉ Quản lư giáo dục theo Quyết định 382/QĐ-BGD&ĐT của Bộ GD & ĐT
  Hướng dẫn kinh phí kỳ thi THPTQG và thu giá dịch vụ tuyển sinh ĐH hệ chính qui, CĐ-TC nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui 2018
  Thông tư 04/2018 sửa đổi một số điều của Qui chế thi THPTQG và xét công nhận Tốt nghiệp THPT
  Thông tư 07/2018 Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy; tuyển sinh CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
  Thông tư 04/2017 ban hành Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
  Thông tư 05/2017/TT-BGD&ĐT ban hành Qui chế tuyển sinh ĐH hệ chính qui; tuyển sinh CĐ đào tạo nhóm ngành giáo viên hệ chính qui
  Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tâm lư cho học sinh trong trường phổ thông
  Chương tŕnh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng 1
  Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
  Hướng dẫn cơ chế tài chính kỳ thi THPT QG và xét tuyển Đại học, Cao đẳng nhóm ngành đạo tạo giáo viên năm 2017 chính quí
  Thông tư 26/2017/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục
1
2
3
4
 
 
 
   

 


 
THƯ VIỆN ẢNH
 
 
 
BÀI HÁT NHÀ TRƯỜNG
 
 
 
 
LIÊN KẾT